Hrad Bouzov

0

Přidal admin | Rubrika České hrady, Olomoucký kraj | 16-05-2012

Hrad Bouzov je místo, kterým nepohrdla spousta filmařů. Jde sice o velice pěkný a zachovalý hrad, ovšem tento zjev je výsledkem rekonstrukce, ke které došlo na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Podle spousty pověstí je hrad Bouzov i rodištěm krále Jiřího z Poděbrad.

Hrad Švihov

0

Přidal admin | Rubrika České hrady, Plzeňský kraj | 16-05-2012

Švihov se nachází v obci Švihov na Kladensku a jde o jeden z nejkrásnějších vodních hradů u nás. Je vystavěn v gotickém slohu a má za sebou zajímavou historii.

Červené Poříčí

0

Přidal admin | Rubrika České zámky, Plzeňský kraj | 16-05-2012

Tento pěkný a zachovalý zámek se nachází kousek od hradu Švihov a je přístupný veřejnosti. Svůj název hrad získal podle střešní krytiny, ta totiž bývala velice výrazná.

Červená Řečice

0

Přidal admin | Rubrika České zámky, Vysočina | 16-05-2012

Červená Řečice byla z počátku jen tvrz, která byla ale později přebudována na hrad a nakonec na zámek. Ještě dnes jsou viditelné památky na tento vývoj zámku. Zámek sice není přístupný, ale i pohled na něj a prohlídka zvenčí stojí za návštěvu. Tvrz byla postavena velice chytře, protože se nacházela uprostřed močálů a rybníků, což by značně znepříjemňovalo dobývání.

Letohrádek Hvězda

0

Přidal admin | Rubrika České hrady, Praha | 29-02-2012

Hvězda je letohrádek, který se nachází přímo v Praze a je obehnán oborou. Letohrádek je postaven v renesančním stylu a je dodnes navštěvován, především pak okolní park. Často zde bývají i nejrůznější kulturní akce, jako ukázky renesanční hudby, výstavy uměleckých děl a podobně.

Něco málo z historie

Na místě stála ještě před letohrádkem obora, kterou si nechal postavit král Ferdinand I. v šestnáctém století, o pár let později král nechal obehnat oboru zdí. Název obory zněl jednoduše Nová obora.

Zřícenina hradu Zubštejn

1

Přidal admin | Rubrika České hrady, Vysočina | 29-02-2012

Tak se jmenuje jedna z nejzachovalejších a nejmohutnějších zřícenin na Vysočině. V Bystřickém kraji patří mezi oblíbená a také romantická místa. Nachází se na kopci za vesničkou Pivonice, pár kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem. Původní název hradu zněl Kámen, později Zubří kámen a nakonec Zubrštejn.

Letem z historie…

Gotický hrad byl postaven v první polovině čtrnáctého století pány z Pernštejna pro vzdálenější rodinu.

Zřícenina hradu Valdštejn

0

Přidal admin | Rubrika České hrady, Liberecký kraj | 29-02-2012

Dnes jde sice již jen o zříceninu, ale ve své době šlo o jeden z nejstarších hradů v okolí. Zřícenina Valdštejna se nachází nedaleko města Turnov.

Něco málo z historie

Prvním zakladatelem byl pravděpodobně Jaroslav Hruštice, který patřil do větve Markvarticů. Jeho potomci se pak dali nazývat pány z Valdštejna a z hradu udělali svoje ústřední sídlo. Známou osobou je manželka zakladatele, totiž Zdislava z Lemberka, která byla roku 1995 svatořečena.

Zřícenina hradu Kumburk

0

Přidal admin | Rubrika České hrady, Liberecký kraj | 29-02-2012

Kumburk je sice dnes zříceninou, ale vytváří jeden z cípů českého ráje, což je o důvod víc, proč tyto trosky jinak slavného hradu navštívit. Zbytky hradu jsou kulturní památkou České Republiky.

Něco málo z historie Kumburku

Tyto zdi mají za sebou poměrně bouřlivou historii. Počátky hradu jsou datovány až do první poloviny čtrnáctého století, a nechal jej pravděpodobně vystavět Markvart z Vartemberka. Během husitských válek hrad obýval Hynek Krušina z Lichtenburku. Tomuto majiteli zřejmě vděčíme za to, že hrad nebo alespoň něco z něj přežilo do dnešní doby. Hynek jej totiž nechal pořádně opevnit a doladit tak, aby odolal útokům.

Český Krumlov

2

Přidal admin | Rubrika České zámky, Jihočeský kraj | 28-02-2012

V Českém Krumlově se nachází hradní komplex, který má rozlohu neuvěřitelných šest hektarů, to jej dostává na místo druhého největšího hradu u nás. Prvním je samozřejmě Pražský hrad.

Něco málo z historie

Prvním zakladatelem hradu byl pravděpodobně Vítek z Prčice. Nevíme, kdy přesně to bylo, ale první písemná zmínka byla nalezena v německé básni a datována do roku 1240.

Zámek Čekyně

0

Přidal admin | Rubrika České zámky, Olomoucký kraj | 28-02-2012

Zámek Čekyně se nachází ve stejnojmenné obci. Dříve zde stávala tvrz, ale ta byla později přebudována na tento krásný zámek.

Něco málo z historie zámku

Předchůdkyní tohoto zámku byla středověká tvrz. Tuto tvrz zřejmě nechali roku 1318 vystavět Zdeněk a Viknan, což byli místní vladykové.